Wednesday, August 8, 2007

Modal insan fokus utama

MESRA PEMIMPIN: Abdullah melihat Presiden Uganda, YoweriKaguta Museveni memukul gong sambil dibantuSyed Hamid di LID, semalam.Negara anggota lancar pelan 'Menuju ke Hadapan' basmi kemiskinanSEMUA negara peserta Dialog Antarabangsa Langkawi (LID) 2007 yang berakhir di sini, semalam, sepakat bahawa usaha menghapus kemiskinan perlu ditangani secara menyeluruh dengan membangunkan modal insan, membina keupayaan dan meningkatkan kemudahan pendidikan.Dalam pelan tindakan ‘Menuju ke Hadapan’, yang dikeluarkan selepas dialog itu, pemimpin 10 negara yang menyertai LID 2007, juga bersetuju bahawa aspek pembangunan ilmu, kemahiran dan modal intelektual harus diberi keutamaan.

Menteri Luar, Datuk Seri Syed Hamid Albar ketika mengumumkan pelan tindakan itu berkata, negara peserta LID juga bersetuju untuk menggalakkan budaya kerja dan pemikiran yang kreatif, inovatif serta progresif. “Peserta juga bersetuju bahawa penyediaan infrastruktur dan persekitaran dasar yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dengan sasaran utama adalah menghapuskan kemiskinan,” katanya.

Antara dasar dan pelan tindakan yang digariskan peserta bagi menghapuskan kemiskinan ialah mewujudkan peluang pekerjaan termasuk bekerja sendiri dengan menyediakan akses kepada tanah, modal dan sumber produktif lain. Selain itu, peserta juga sepakat bahawa perlu diwujudkan persekitaran kondusif untuk keupayaan kendiri ekonomi; pembangunan dan penyediaan perkhidmatan sosial dan prasarana asas; serta pengupayaan wanita menerusi kesaksamaan gender.Katanya, mereka peserta dialog juga sependapat supaya pembangunan ekonomi dan sosial; melindungi hak kanak-kanak terhadap sistem pendidikan dan perkhidmatan kesihatan serta tadbir urus korporat yang berkesan dalam sistem pentadbiran perlu diwujudkan.Syed Hamid berkata, bagi mencapai objektif disasarkan itu, peserta LID bersetuju juga melaksanakan pelbagai langkah strategik dalam pelbagai bidang merangkumi pembangunan modal insan dan pembinaan keupayaan. Bagi pembangunan modal insan, peserta LID 2007 sepakat memastikan akses kepada pendidikan untuk setiap peringkat rakyat tanpa mengira jantina, menggalakkan latihan teknikal dan kemahiran vokasional kepada belia dan menggalakkan penyertaan swasta dalam penyediaan latihan serta peluang pekerjaan. Turut akan dilaksanakan ialah keseimbangan gender dengan menggalakkan penyertaan lebih besar wanita di sekolah; mewujudkan persekitaran kondusif untuk pendidikan; mempertingkatkan usaha sama antara kerajaan dan penduduk setempat serta rakan asing.Bagi pembinaan keupayaan, peserta sepakat mempertingkatkan kesedaran dan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan kepada semua; menggunakan pendekatan bersepadu dalam pembangunan luar bandar; dan serta menubuhkan institusi khusus bagi menyediakan pengurusan, dana, latihan dan perkhidmatan sokongan. Syed Hamid berkata, bagi melaksanakan langkah strategik itu kerajaan dan sektor swasta akan melaksanakan beberapa langkah segera merangkumi penubuhan badan perantara di peringkat nasional bagi menyelaras pelbagai kementerian dan agensi yang terbabit.

No comments: