Friday, September 21, 2007

ECER lonjak Pantai Timur

Oleh AZNAN BAKAR (WARTAWAN UTUSAN)

WILAYAH Pantai Timur yang meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di Johor masih ketinggalan dari segi ekonomi berbanding negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia.

Walaupun mempunyai keluasan 66,736 kilometer persegi atau 51 peratus daripada keluasan Semenanjung, tetapi dari segi ekonomi ia jauh ke belakang.

Dengan keluasan yang begitu besar wilayah tersebut mempunyai pelbagai sumber yang berpotensi untuk dimajukan.

Ketiga-tiga negeri terbabit misalnya mempunyai pelbagai tempat yang menarik untuk dimajukan dengan industri pelancongan dan tanah yang cukup luas untuk diusahakan dengan pelbagai aktiviti pertanian.

Tetapi hakikatnya, Terengganu yang kaya dengan hasil minyak misalnya mempunyai kadar kemiskinan tertinggi di Semenanjung dan kedua tertinggi di Malaysia, selepas Sabah diikuti Kelantan.

Pantai Timur juga turut ketinggalan dalam semua bidang berbanding negeri-negeri di Pantai Barat yang menyebabkan sukar untuk ia menarik kemasukan pelabur asing.

Untuk itu pelancaran Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada hujung Oktober ini dijangka dapat membantu mempercepatkan pertumbuhan kawasan itu supaya seimbang dengan wilayah-wilayah lain.

ECER akan memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan terbabit supaya lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional dalam usaha mewujudkan keseimbangan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tan Sri Mohd. Hassan Marican bahawa objektif utama pelan pembangunan ECER adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan di wilayah itu secara berdaya maju, seimbang dan mapan.

Sebab itu perkara utama yang diberi perhatian ialah meningkatkan sistem perhubungan dan kemudahan asas supaya ia bukan sahaja memudahkan penduduk untuk memasarkan hasil keluaran mereka tetapi pada masa yang sama dapat menarik kemasukan pelabur.

Bayangkan, jika Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) siap sepenuhnya, ia bakal menghubungkan bandar-bandar utama dari Kota Bharu hingga ke Johor Bahru dan secara tidak langsung terus ke Singapura.

Ia tidak sekadar memendekkan masa perjalanan tetapi memudahkan urusan pemasaran produk yang dihasilkan.

Pada masa yang sama ia akan memudahkan aliran masuk pelancong ke wilayah terbabit di samping dapat memajukan destinasi-destinasi baru.

Bagi penduduk tempatan pula, hasil industri kampung mereka akan lebih mudah dipasarkan dan dapat diusahakan pada skala lebih besar.

Seperti yang dijelaskan oleh Hassan, kajian mendapati, pada masa ini walaupun penduduk di kawasan terbabit terlibat dengan pelbagai bidang ekonomi, tetapi semuanya diusahakan secara kecil-kecilan dan tidak mampu untuk membebaskan mereka daripada belenggu kemiskinan.

Pada masa yang sama ia akan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan membantu mengeluarkan penduduknya dari garis kemiskinan.

Ia juga dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang membabitkan remaja ekoran tekanan hidup akibat peluang ekonomi yang terhad.

Ini selari dengan misi ECER iaitu menggerakkan ekonomi dengan memperbaiki sistem rantaian nilainya, meningkatkan keupayaan bagi mendapatkan pengetahuan dan inovasi, menangani ketidakseimbangan sosio ekonomi yang berterusan, meningkatkan standard dan kualiti kehidupan dan mengukuhkan institusi dan melaksanakan keupayaan.

Dengan mengambil kira keluasan kawasan ECER yang luas termasuk garisan pantai yang panjang dan pulau-pulau yang menarik, teras pembangunan ECER ialah pertanian dan pelancongan.

Manakala sektor lain seperti minyak dan gas, petrokimia dan pembuatan telah dikenal pasti untuk menyegarkan lagi pembangunan di wilayah itu.

Semua ini dijangka mampu menghasilkan 561,000 peluang pekerjaan menjelang 2020 dan dijangka dapat membanteras kemiskinan tegar yang membelenggu wilayah berkenaan.

Dari segi purata pendapatan isi rumah pula ia akan meningkat daripada RM2,267 sebulan sekarang kepada RM5,227 pada 2020.

Pertumbuhan dalam negeri kasar pula (GDP) bagi wilayah itu yang pada masa ini hanya 5.7 peratus akan meningkat kepada 7.2 peratus

Sebab itu strategi pembangunan ECER ialah memperkukuhkan kedudukan ekonominya dengan memajukan sektor sedia ada supaya lebih berdaya maju di samping mencari dan memperkenalkan sumber baru.

Sumber-sumber baru itu termasuk menggalakkan kemasukan Pelaburan Terus Asing (FDI) dalam bidang-bidang berpotensi yang mana akhirnya ia akan membawa kemakmuran di wilayah tersebut.

Apa yang penting, ECER menjanjikan pembangunan yang menyeluruh dan seimbang di ketiga-tiga negeri terbabit dan daerah Mersing di Johor tanpa mengira fahaman dan ideologi politik.

Setiap negeri dan wilayah akan dibangun berdasarkan kelebihan dan kekuatan masing-masing.

Hassan berkata, sebagai perancang utama, Petronas telah berbincang dengan kesemua empat kerajaan negeri, yang termasuk dari Kelantan yang dikuasai pembangkang.

“Jika ada fokus dan komitmen kukuh, tiada sebab kenapa ECER tidak boleh berjaya,” katanya.

No comments: