Thursday, January 1, 2009

Tanah: Kerajaan negeri tidak ada kuasa

KUALA LUMPUR 1 Jan. - Kerajaan negeri tidak boleh menjalankan kuasa mengenai tanah dengan sewenang-wenangnya meskipun segala perkara berkaitan tanah merupakan urusan negeri seperti diperuntukkan Perlembagaan Persekutuan.

Pensyarah Kulliyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Dr. Shamrahayu A. Aziz berkata, Perlembagaan ada memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan untuk menggubal undang-undang mengenai hal-hal tertentu bagi tujuan tertentu termasuk perkara berkaitan dengan tanah.

Justeru beliau berkata, Kerajaan Perak tidak harus terburu-terburu membuat keputusan memberi hak milik tanah kekal untuk kampung baru dan Rancangan Perkampungan Tersusun (RPT) kerana ia mungkin boleh menimbulkan konflik perundangan.

''Seperti yang diketahui ramai, perkara-perkara berkaitan tanah adalah urusan kerajaan negeri seperti yang disebut di bawah Senarai Kedua Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan.

''Namun begitu, ia tidak bermakna kerajaan negeri boleh menjalankan kuasa mengenai tanah dengan sewenang-wenangnya kerana Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan ada memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan untuk menggubal undang-undang mengenainya,'' katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Shamrahayu berkata, di bawah Perkara 76, Perlembagaan yang bertajuk ''Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi Negeri-Negeri dalam hal-hal tertentu'', Kerajaan Persekutuan boleh menggubal undang-undang termasuk berkaitan tanah bagi tujuan memastikan keseragaman undang-undang dan dasar.

Di bawah peruntukan itu khususnya Perkara 76 (4) Perlembagaan, beliau berkata, Parlimen (bagi maksud memastikan keseragaman undang-undang dan dasar) boleh membuat undang-undang mengenai pemegangan tanah, perhubungan antara tuan tanah dengan penyewa.

''Parlimen juga boleh menggubal undang-undang mengenai pendaftaran hak milik dan surat ikatan yang berhubungan dengan tanah, pindah hak milik tanah, gadai janji, pajakan dan gadaian berkenaan dengan tanah.

''Selain itu Parlimen juga boleh menggubal undang-undang yang menyentuh mengenai hak dan kepentingan lain mengenai tanah seperti pengambilan tanah dengan paksa, perkadaran dan penilaian tanah, dan kerajaan tempatan,'' katanya.

Dalam pada itu beliau berkata, Perkara 76(4) merupakan paksi kepada penggubalan Kanun Tanah Negara dan adalah penting diingatkan bahawa pemakaian kanun tersebut tidak ada pengecualian.

''Satu keputusan kes di Johor menggambarkan bahawa Kanun Tanah Negara merupakan undang-undang utama dalam segala urusan berkaitan tanah di negara ini,'' katanya.

Dalam perkembangan sama Shamrahayu berkata, peruntukan Perkara 76 Perlembagaan tidak harus dilihat sebagai pengambilalihan kuasa Kerajaan Persekutuan daripada kerajaan negeri.

''Sebaliknya ia harus dilihat daripada aspek kestabilan dan keseragaman undang-undang berkaitan tanah di seluruh negara dan harus diingat Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara.

''Apa yang penting, segala perkara berkaitan dengan tanah perlu diseragamkan di seluruh negara dan semua negeri harus patuh kepada peruntukan Kanun tersebut tanpa sebarangpengecualian,'' katanya.

No comments: